बुधवार, 6 मई 2009

कख छ वु |

सुबेर साम ढूँढनु छ ,
कोणा कोणा देख्णु छ |
जु म्यार जिकुड़ी मा बस ग्यायी ,
कख छ व् छोरी , कख छ वु ?

सौ मुखडी देखिक ,
कुई नि पसंद ऐई |
जु देखि येकि मुखडी ,
जिकुड़ी धक् हुए ग्यायी |

अब सुदि बैठि ,
वैकु नां रटणु छ |
रात बिटिक सुबेर तलक ,
सुंदर सुपना आणु छ |

बिजां चतुर छोरी छ ,
दूर बीटी मुस्कांदी |
पास आन्दु जु मि कदी ,
टप जानी कख लुक जांदी |

यारों कुई छुई ,
हुई नि वैकि गैल |
चल गयुं जनुअरी ,
चल गयुं अप्रैल |

अब प्राण मेरा ,
तड़पणु बिना वैकु |
मिल जाई वु मितैं ,
कख व् छोरी , कख वु ?

अक्षत डबराल
"निःशब्द"

कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें